MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Boendetrappor och bostadslöshetskarriärer
En pilotstudie i Göteborg.
Författare: Cecilia Löfstrand
Bokserie: Non Grata
Pris: 108 kr + frakt.
Antal sidor: 104
ISBN: 9197336469

Kort om Boendetrappor och bostadslöshetskarriärer
Att vara hemlös innebär att vara utestängd från den ordinarie bostadsmarknaden. Man hänvisas till tillfälliga, osäkra och otrygga boendeförhållanden i socialtjänstens eller frivilligorganisationernas regi. Löfstrand har kartlagt denna särskilda boendesfär i Göteborg och genom retrospektiva djupintervjuer med hemlösa om deras ”bostadslöshetskarriärer” fått inblick i hur den fungerar. Intervjupersonernas boendehistorier visar också hur bostadsmarknaden hårdnat under de senaste decennierna. I den särskilda boendesfären utsätts den enskilde ständigt för granskningar och bedömningar av om man är tillräckligt ”motiverad” och ”förändringsbenägen” för att tillåtas avancera i boendetrappan. Kriterierna för att godkännas hålls dolda och kan därmed inte ifrågasättas, vilket inte sällan leder till en känsla av maktlöshet och av att vara utsatt för godtycke.

Om författaren
Cecilia Löfstrand är sociolog och verksam vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
>> Omslag, framsida
>> Omslag, baksida
>> Beställ böcker