MENY
Startsida

Bokutgivning
Bokserien Non Grata
Beställ böcker

OM ÉGALITÉ
Égalité ger ut samhällsvetenskaplig litteratur, utför utredningsuppdrag inom det sociala området samt anordnar konferenser och seminarier om olika samhällsfrågor.


KONTAKTA OSS
Tel: 040-678 84 83,
072-307 65 65
E-post: info@egalite.se
weddig.runquist@egalite.se

Égalité
Box 5158
200 71 Malmö
Från härbärge till egen bostad

Uppföljning av projketet H13 i Hannover sju år senare
Författare: Volker Busch-Geertsema
Bokserie: Non Grata
Pris: 108 kr + frakt.
Antal sidor: 81
ISBN: 91-975231-2-7

Kort om Från härbärge till egen bostad
”H13” i Hannover är benämningen på såväl en fristående fastighet som ett projekt som startades 1994 av Soziale Wohnraumhilfe Hannover (SWH). Syftet var att anvisa fullvärdiga hyreslägenheter med normala hyreskontrakt till tolv personer som alla hade långvarig hemlöshet bakom sig. De hade dessförinnan bott på härbärgen eller liknande institutioner och ansågs av de sociala myndigheterna ha små möjligheter att ”klara eget boende”. Socialt stöd till hyresgästerna i H13 var utformat som ett erbjudande – inte som ett villkor för att få en bostad.

I denna bok redovisar Volker Busch-Geertsema resultatet av en sjuårsuppföljning av H13 som rönt mycket stor uppmärksamhet och intresse runt om i Europa, inte minst bland socialarbetare i Sverige.

Om författaren
Volker Busch-Geertsema är sociolog och verksam som forskare vid Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung (GISS) i Bremen. Sedan 1995 är han Tysklands representant i The European Observatory on Homelessness. Han har publicerat en rad böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar om hemlöshet och bostadspolitik i Tyskland och Europa.

>> Omslag, framsida
>> Beställ böcker